meta>

Facebook

Twitter

On-line objednávka

Instagram

Obchodní podmínky pro tandemové seskoky

 

Obchodní podmínky pro tandemové seskoky se Skysport Team s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na smlouvy uzavírané mezi společností SKYSPORT TEAM s.r.o., IČ 28331931 , se sídlem Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov – Domamyslice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 61836 (dále jen „SKYSPORT TEAM s.r.o.“), a zákazníkem, případně spotřebitelem.

 

1. Uzavření smlouvy a platnost poukazu

Smluvní vztah automaticky vzniká závaznou objednávkou a to objednáním seskoku on-line nebo telefonicky případně emailem a naším následným potvrzením emailem ze strany Skysport Team s.r.o.

Obratem Vás informujeme o přijetí objednávky. Dodací doba je 2 pracovní dny. Expres 24 hodin. Poukaz je platný 1 rok.

2. Ceny

Cena vybraného dárkového poukazu nebo dárkové plechovky je konečná včetně DPH.

 

Ceník seskoků: zde

3. Storno podmínky a vrácení poukazu

Zákazníkům poskytujeme v souladu s § 53 ods. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dnů na vrácení zboží bez udání důvodů, v případě nákupu uzavřeného prostřednictvím www.skysport.cz. Peníze Vám budou zaslány obratem zpět a to bankovním převodem. Dále pak můžete poukaz vrátit do dvou měsíců za storno poplatek 500 Kč.

 

4. Podmínky pro seskok

Věk pasažéra od 8 let váha do 100kg nad 100kg je seskok s příplatkem. Zdravotní prohlídka není nutná, každý pasažér před seskokem potvrdí čestné prohlášení, že je zdráv a nemá žádné zdravotní omezení. Případné zdravotní omezení nahlásí tandempilotovi. Ten je oprávněn zákazníka odmítnout (např. alkohol ). Tandemový seskok není vhodný pro diabetiky, kardiaky nebo po vážných operacích.

 

5. Rezervace termínu seskoku

Rezervovat seskok si můžete telefonicky nebo v rezervačním systému na www.skysport.cz Domluvíme termín a hodinu příjezdu na letiště. Při nepříznivém počasí vás budeme v den seskoku informovat a termín přeložíme. Při náhlé změně počasí, technických problémech letadla je možné, že bude seskok zrušen i po vašem příjezdu na letiště .

V tomto případě nenese žádnou odpovědnost za zrušení seskoku společnost Skysport Team s.r.o. a klient nemá nárok na žádné odškodné za zbytečnou cestu na letiště. V případě technických problémů provozovatele letadla na letišti v Kunovicích, si společnost Skysport team s.r.o. vyhrazuje možnou změnu místa letiště pro tandemový seskok.

 

6. Jak probíhá tandemový seskok

Tandem seskok trvá asi jednu hodinu včetně desetiminutové přípravy před nástupem do letadla.

Po příjezdu na letiště Vás naše asistentka krátce informuje o celém průběhu a vyplní s Vámi krátký registrační formulář - čestné prohlášení. Poté se Vám bude věnovat náš tandempilot, který Vám obleče tandemový postroj, cvičně si Vás k sobě na zemi připoutá a vysvětlí základní úkony během letu v letadle, volného pádu, letu na padáku a přistání.

 

Seznámíte se s kameramanem, který bude Váš seskok filmovat a fotit. V průběhu celé přípravy na tandemový seskok se můžete ptát na cokoliv, co Vás bude zajímat.

V průběhu stoupání letadla na Váš tandemový seskok, si v našem pohodlném letadle budete moci vychutnat zážitky pohledu na krásné prostředí letiště a jeho okolí.

Ke konci stoupání si Vás tandempilot k sobě pevně připoutá a krátce shrne vše, co Vás čeká po výskoku z letadla.

Ve výšce pro seskok 3000 - 4000m se otevřou dveře letadla. Nejprve letadlo opustí sportovní parašutisté. Poté se společně s tandempilotem přemístíte ke dveřím letadla i Vy a vyskočíte společně vstříc svým prvním zážitkům z volného pádu.

 

Po výskoku Vás čeká asi minutový volný pád. Během volného pádu uslyšíte jen vzduch kolem sebe, hluk a nápor vzduchu se dá přirovnat k otevřenému okénku v autě na dálnici.

Ve výšce 1500 m nad zemí tandempilot sám otevře padák. Pád se zastaví a kolem Vás se rozprostí naprosté ticho a Vy objevíte kouzlo, které každý den prožívají ti, kterým život dal křídla.

Pokud budete chtít, tandempilot Vám umožní vyzkoušet si řízení padáků.V bezpečné výšce nad zemí si tandempilot převezme řízení padáku a přistane s Vámi bezpečně přistane na místě, odkud jste startovali.

Tandempilot přistává na nohy nebo na sedací část jako první a jakýkoliv tvrdší dopad sám zmírňuje. Přistání při tandemovém seskoku se dá přirovnat k seskoku ze židle.

 

7. Záznam DVD a FOTO

Záznam obsahuje sestříhané video z přípravy, stoupání , volného pádu a přistání. V průběhu se také pořizují fotky. Video má zhruba 7 minut, fotek je minimálně 60. Celý průběh seskoku, od přípravy až po přistání, bude natáčen digitální videokamerou, full HD a taky fotografován zkušeným kameramanem-parašutistou. V případě záznamu seskoku handy kameru, vše natáčí tandempilot, který ma kamru přímo na své ruce. Ten získané záběry sestříhá a ozvučí. Video a foto obdržíte na DVD nebo za příplatek na flash disku - full HD. Záleží jen na Vás, co si u nás objednáte.

 

8. Storno termínu

Zákazník může do 24 hodin stornovat seskok a objednat jiný termín seskoku. Případně může majitel poukazu nechat skočit někoho jiného. Poukaz na tandemový seskok je přenosý na jinou osobu bez dalšího poplatku. Upozorňujeme jen na příplatek za nadváhu pasažéra v případě, když bude skákat osoba o váze větší než 90 kg. Pro více informací, vis náš ceník.

 

9. Pojištění

Při tandemovém seskoku jsme pojištěni speciální pojistkou tandempilota pro odpovědnost za škody tandempilota.

 

10. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osob¬ních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

 

11. Závěrečná ujednání

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Aktuální znění OP jsou na webových stránkách http://skysport.cz/ke stažení ve formátu PDF, čímž je kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.12.2014

 

Zvláštním poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, má v případě smlouvy uzavřené distančně (individuální komunikací telefonicky nebo e-mailem) nebo mimo obchodní prostory prodejce právo od smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to za následujících podmínek:

 

• Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. V případě uzavření kupní smlouvy se lhůta počítá od doby, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, a v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, od doby, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

 

  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost SKYSPORT TEAM s.r.o., IČ 28331931, se sídlem Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov – Domamyslice, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je níže, není to však Vaší povinností.

 

  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov – Domamyslice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

  • Pokud jste požádal(a), aby poskytování případných služeb začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

Vzor odstoupení od smlouvy:

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení zákazníka.................................................................................

Adresa zákazníka ..................................................................................................

 

Adresát:

SKYSPORT TEAM s.r.o., IČ 28331931, se sídlem Karafiátová 265/21, 79604 Prostějov – Domamyslice

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb

 

(*): .................................................................................................

 

Datum objednání a datum obdržení: ..............................................................................

 

V..........................................dne..........................................

 

.......................................................................

  podpis spotřebitele

TANDEMOVÉ SESKOKY

LETIŠTĚ  KUNOVICE

WIND TUNNEL

Bezpečnost seskoku

Ceník seskoků

Skysport team

Termíny seskoků

Foto - video galerie

Časté dotazy

Počasí na letišti